In de bijeenkomst van 20 juni hebben we ‘ontdekt’ dat het kan helpen als je gesprekspartner kan uitleggen welke gedachten/ideeën bij hem of haar opkomen wanneer je jouw verhaal, dilemma, wens, uitdaging en dergelijke benoemt en bespreekbaar maakt. Het kan iets heel anders oproepen dan dat jij je bewust bent. Vaak juist positief.

Arbeidspsycholoog Inge Hulshof heeft een andere kijk gevonden op het zoeken naar werk: craften!
In een drietal hoofdelementen breng je struktuur aan in het hele proces van het zoeken naar werk.
Het is nieuw en het lijkt te werken.